Dirigenten Torbjörn Nilsson

Senast uppdaterat: 2 november, 2009 av Torbjörn.

Tillbakablick:

  • har under studietiden dirigerat Musica Vitae och Gävle symfoniorkester
     senare äv. bl.a. Camerata Nordica och Filialen.

  • dirigerat en frilansversion av Stravinskij´s ”Historien om en soldat” på bl.a. Nalen Sthlm 2003 (medverkande musiker fr. Radioorkstern o Folkoperan.)

  • varit konstnärlig ledare för S:ta Clara kammarorkester säsongen 2000-2001
    (musiker fr. Sthlmsork.)

I dagsläget:

RESPONS sinfonietta    
En fortbildningsorkester för instrumentalpedagoger i Sthlms län, vilken möjliggörs som ett samarbetsprojekt mellan 8 kommunala Musik- o Kulturskolor i  länet.
Startade 2005 på TN´s initiativ, där TN är dirigent och organisatör.
Se vidare info på orkesterns hemsida www.responssinfonietta.se

 

Ljudklipp 1 Kodaly: ”Te Deum”, S.ta Clara Motettkör, Respons sinfonietta, T.N dirigent,
Inspelat i Jacobs kyrka, Stockholm, 2009
Ljudklipp 2   Dvorak: Symfoni nr 8 G-dur, Respons sinfonietta, T.N dirigent,
Inspelat på Ingesunds Musikhögskola 2007
Ljudklipp 3   Barber: Adagio för stråkar, S:ta Clara kammarorkester, T.N dirigent,
Inspelat i Clara kyrka Stockholm 2000
Copyright © 2009. All Rights Reserved. Designed by Mackan